Turistički lokalitet – Vrelo Miljacke

Oko 20 kilometara jugoistočno od centra Sarajeva, u Gornjim Palama u podnožju planine Jahorine, na nadmorskoj visini od 1.010 metara izvire Paljanska Miljacka.
Ona se oko 13 kilometara dalje, u selu Dovlići spaja sa Mokranjskom Miljackom i tvori onu rijeku Miljacku što protiče kroz Sarajevo.
Predio oko izvorišta Paljanske Miljacke izuzetno je lijep, posebno u proljeće i na jesen, kada je vodostaj rijeke bogatiji i kada riječni tok gradi prekrasne slapove koji padaju preko sedrenih blokova obraslih mahovinom.
Neposredno iznad restorana i izvora Miljacke se nalaze ostaci srednjovjekovne Gradine Pavlovića što zajedno sa izvorom predstavlja jedinstvenu turističku lokaciju i mjesto koje svakako trebate posjetiti.